Domein naam registratie

Een website begint bij het bedenken van een domein naam (en domein naam registratie) en ligt vaak in het verlengde van de bedrijfsactiviteiten of is de bedrijfsnaam.

Maar waar moet zo’n domein naam registratie nou eigenlijk aan voldoen en zijn hier richtlijnen voor? Ja, er zijn richtlijnen voor en deze zijn terug te vinden op de site van SIDN, Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. Naast een aantal technische voorwaarden, die ook terug te vinden zijn op SIDN, gelden ook regels voor toepassen van tekens, cijfers en letters. Onderstaand kort een paar voorwaarden waaraan een domeinnaam moet voldoen:

In een (sub)domeinnaam mogen alleen letters, cijfers, en het minteken voorkomen, met de volgende beperkingen:
– een minteken mag alleen tussen twee letters en/of cijfers staan;
– een domeinnaam label dient tenminste twee tekens lang te zijn;
– het maximum aantal tekens in een domeinnaam is 63;
– de domeinnaam mag niet in strijd zijn met openbare orde of goede zeden;
– er zijn domeinnamen die kun je niet registreren: ftp.nl, mail.nl, nl.nl, www.nl.

Op SIDN is nog veel meer informatie te vinden over domeinnaamregistratie