Google Algoritmen Penguin, Panda en Hummingbird

De Google Algoritmen worden steeds ‘slimmer’.

Penguin, Panda en Hummingbird zijn de 3 meest bekende Google Algoritmen. Wat doen ze en welke criteria hanteren ze bij de zoekresultaten? Welk effect hebben ze op de verschillende SEO van je website en hoe beïnvloeden ze de ranking?

Panda:

Het doel van Panda was vooral om websites met een inhoud van hoge kwaliteit voorrang te geven en hoger te waarderen en weer te geven in de zoekresultaten dan websites met een inhoud van lage kwaliteit. Een website met inhoud van lage kwaliteit is niet zinvol voor de gebruiker en daarom ook niet zinvol om in de zoekresultaten te laten zien. Ook kijkt Panda naar gekopieerde inhoud. Inhoud welke één op één gekopieerd is van een andere website wordt herkend door Panda en geeft als resultaat een veel lagere ranking bij de zoekresultaten.

Penguin:

Penguin heeft als ’taak’ om te kijken naar ‘backlinks’. In SEO termen heet het ‘link building’. Probeer dus op gerenomeerde websites een link te krijgen naar je eigen site. De reputatie van de website waar de link op staat bepaalt de waarde voor Penguin. Selfmade- of onnatuurlijke backlinks worden herkend door Penguin en hebben een negatieve invloed op de ranking van je website bij de zoekresultaten. Het is ook beter om geen betaalde- of kunstmatige backlinks te hanteren.

Hummingbird:

Het algoritme Hummingbird is er op gericht om zogenaamde ‘longtail’ zoektermen beter te begrijpen. Waarbij het bij ‘shorttail’ gaat om één of twee zoekwoorden gaat het bij longtail om complete vragen. Hummingbird is er dus op gericht om complete vragen te begrijpen en te analyseren en hiervoor de best passende zoekresultaten voor weer te geven. In de toekomst zullen gesproken zoekopdrachten toe gaan nemen en steeds meer in complete vraag vorm gedaan worden. Hummingbird kan hier mee uit de voeten en passende zoekresultaten weergeven.

Responsive en lokaal:

Steeds belangrijker wordt ook het responsive design van websites. Dat wil zeggen dat websites zowel op een pc als op een tablet of smartphone goed worden weergegeven en automatisch schalen. Google waardeert deze sites hoger in de ranking. In de zoekresultaten wordt ook gekeken naar de locatie en krijgen ‘locale’ zoekresultaten een hogere ranking. Voor deze zoekresultaten is het algoritme Google Possum verantwoordelijk. Het is niet meer vanzelfsprekend dat ‘grote merken’ of merken met een grote ‘aanwezigheid’ dominant zijn boven lokale zoekresultaten relevant voor de (be)zoeker.Google Possum op Labweb.nl